Tovább növekedett az első negyedévben és bizakodóan tekint az év elé a svájci ABB gépipari és elektronikai konszern.

Idén egyre nagyobb a növekedés üteme – fotó: ABB

  • A teljes rendelés állomány 6%1-kal nőtt, volumene minden divízióban növekedést mutatott   
  • A kisebb, de rendszeres megrendelések állománya 5%-kal nőtt, szintje minden régióban emelkedett  
  • 1%-kal nőtt az árbevétel; alakulását a teljesítésre váró rendelésállomány alacsonyabb nyitóértéke befolyásolta  
  • A gyorsan számlázható rendelésállomány aránya (book-to-bill ratio2):1,13x  
  • Az üzemi EBITA marzs2 20 bázisponttal nőtt, értéke 12,3%
  • Az adózott nyereség 572 millió dollárra nőtt; értékében nincs benne a kábel üzletág 2017. évi eladásából származó nyereség   
  • Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja -518 millió dollár; egész évre stabil, kiegyensúlyozott készpénztermelő képességet várunk

„A 2018-as évet minden divíziónk növekvő rendelés állománnyal kezdte, javultak az árbevételi és az üzemi eredményeink is. Jól halad a B&R beintegrálása, és folynak az intenzív előkészületek a GE Industrial Solutions akvizíciójának lezárására, majd az új üzletrész azt követő beillesztésére, amelyre terveink szerint 2018 második negyedévében kerül majd sor,” – nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója.   

„Folytatjuk befektetéseinket az értékesítésbe, a kutatás-fejlesztésbe, valamint a digitális megoldásainkat felsorakoztató ABB Ability platformunkba. A 2017. évi átalakításokat magunk mögött hagyva, a karcsúbb szervezeti felépítésű, megerősödött ABB határozottan a vevőire és az üzleti folyamatok következetes végrehajtására összpontosít,” tette hozzá a vezérigazgató.

Rövid távú kilátások
A makrogazdasági jelek pozitív trendet mutatnak Európában és az Egyesült Államokban, és Kínában várhatóan tovább folytatódik a növekedés. Általánosságban a globális piac visszatalált a növekedéshez, miközben a világ különböző részein bizonytalanságok hathatnak rá. Az olajárak és a devizaköltségek hatásai továbbra is befolyásolják a vállalat eredményeit.

2018. évi 1. negyedévi eredmények

Rendelésállomány
A teljes rendelésállomány 6%-kos ($-ban kifejezve 16%-os) növekedést mutatott; az év első negyedévében minden divízióban bővült a 2017. évi hasonló időszakhoz képest. Az alapmegrendelések (a 15 millió $ alatti megrendeléseket soroljuk ide) 5 százalékkal ($-ban 15 %-kal) növekedtek, ami jól mutatja a minden régióban tapasztalható növekedést. A nagy megrendelések a teljes rendelésállomány 10%-át teszik ki, szintjük azonos a tavalyival.   

Az USD árfolyamának változása az előző évhez képes 7 százalékos pozitív változást eredményezett a lejelentett megrendelések értkében. Az üzleti portfólió változásai, azaz a B&R akvizíciója, illetve a 2017. évi eladások együttesen 3%-os pozitív hatást gyakoroltak a lejelentett rendelésállomány alakulására. A gyorsan számlázható rendelésállomány aránya 1.13x-os volt, szemben 2017 első negyedévének 1.07x-esével. A szerviz megrendelések teljes értéke 8 százalékkal ($-ban 15%-kal) nőtt, a teljes rendelésállományra vetített részarányuk elérte a 19%-ot.

Piaci kitekintés
Az ABB kulcsfontosságú vevői szegmenseiben az alábbi trendek voltak megfigyelhetők:  

  •  A közüzemi vevőink folytatják már megkezdett befektetéseiket az megújuló energiaforrások hálózatba integrálása, a villamosenergia-hálózat automatizálása, valamint a NAF termékek beszerzése terén (ez utóbbi tendencia különösen az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát magába foglaló EMEA-régióban erős).  
  •  Az iparban stabil kereslet mutatkozott az ABB robotikai megoldásai és a rövid ciklusú termékei iránt. Növekvő keresletet tapasztaltunk a villamosenergia-hálózatokhoz kapcsolódó termékeink, így például a transzformátorok iránt is.  A feldolgozó iparágak, az olaj- és gázipar, a bányászat terén kedvező folyamatok indultak el. Ezekben az ágazatokban a kedvező nyersanyagár-kilátások hatására erősödik a termékek iránti kereslet. A nagy volumenű megrendelések aránya továbbra is visszafogottnak tekinthető. A kiemelt iparágakra, köztük az élelmiszeriparra, a gépjárműiparra és a 3C-re (számítógépek, kommunikáció és fogyasztói elektronika) irányuló fokozott erőfeszítéseinknek köszönhetően – különösen a robotika terén – a rendelésállomány dinamikusan növekedett.
  • A közlekedést és az infrastrukturális ágazatot stabil, kiegyensúlyozott kereslet jellemezte. Különösen a tengerhajózási ágazatban történtek szelektív, nagy volumenű beruházások.  Az épületautomatizálási megoldásaink iránti kereslet töretlen. Ezt a kedvező tendenciát számos innovatív termék piacra dobása is erősítette. Az adatközpontokkal, valamint az EV-töltőkkel kapcsolatos megrendelések üteme továbbra is erős.

Hosszú távú kilátások
Az ABB három kulcsfontosságú vevői szegmensében – a közüzemi szektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális ágazatban – az energetikai átalakításnak, illetve a negyedik ipari forradalomnak köszönhetően kedvezőek a hosszú távú kilátások. Az ABB az erős piaci jelenlétének, a széles körű földrajzi lefedettségének, üzleti tevékenységi körének, technológiai vezető szerepének és pénzügyi erejének köszönhetően kiváló helyzetben van ahhoz, hogy kiaknázza ezeket a hosszú távú nyereséges növekedést ígérő lehetőségeket.