Robbanásveszélyes technológiák - Karbantartási tudnivalók

Az előző részben a létesítés, azaz kivitelezés volt a téma, eheti anyagunk a karbantartás és a műszaki felülvizsgálatok.

Soha nincs vége...

Ha sikerült olyan készülékeket beszerezni és telepíteni, amelyek megfelelnek az összes eddig ismertetett szabványnak, túl vagyunk az első lépcsőn. Nem jelenti ez azt, hogy innentől az üzem biztonságosan üzemel! A teljes élettartam alatt szigorú szabályozást kell követni, és tudomásul kell venni, hogy sok villamos gyártmányra az élettartama alatt sokkal többet fogunk költeni, mint amennyibe az a "boltban" került.

Az üzemvitel kérdéseivel az MSZ EN 60079 foglalkozik, e cikkben - a szabvány iránymutatásait követve inkább egy biztonságos és átlátható üzemeltetési rendszer alapjait mutatjuk be.

Alapfogalmak

RB-s műszaki vezető

Az a személy, aki elvégezte a "Robbanásbiztos berendezések, rendszerek műszaki vezetője" tanfolyamot, sikeres vizsgát tett, melyet oklevéllel bizonyít. E személyek képesek átlátni egy robbanásveszélyes térségekkel terhelt üzem villamos üzemviteli kérdéseit. Optimális esetben ezek a szakemberek villamos - irányítástechnikai alapvégzettségűek... Jelenleg ezen oklevelek "örökéletesek", azaz nem járnak le soha, és csupán a személy felelősségérzetére van bízva a szakmai tudás fenntartása, napra kész bővítése.

Nem tartanám túlzásnak ha e szakemberek számára - pl. a tűzvédelmihez hasonlóan - 3 évente a vizsga megismétlését írnák elő, ilyen rendelkezésről azonban jelenleg nem tudok.

RB-s karbantartó

Aki a szükséges szakmai végzettség (villanyszerelő, irányítástechnikai műszerész) mellett elvégezte a "Robbanásbiztos berendezések, rendszerek karbantartója" tanfolyamot, sikeres vizsgát tett, melyet oklevéllel bizonyít. Nagyon fontosnak tartom a szakmai alapismeretek felmérését a műszeres karbantartó személyzet összeállításakor, mivel - szükségből - jellemző, hogy irányítástechnikai műszerészként a legritkább esetben alkalmaznak irányítástechnikai műszerész végzettségűeket. Gyakori a villanyszerelő, háztartási gépszerelő, TV szerelő, elektronikai műszerész, de nekem volt varrógépszerelő végzettségű műszerészem is...

A tanfolyami oklevél itt is "örökéletes", és a munkáltatóra van bízva a szakmai szintentartás.

RB-s üzemviteli utasítás

Az üzemnek rendelkeznie kell ezzel - a felelős műszaki vezető által jóváhagyott - írásos dokumentummal. Külön fejezetben kötelező tartalmaznia az üzem robbanásveszélyes térségeinek felsorolását, feltüntetve a robbanásveszélyt okozó anyagokat. Ezeknek megfelelően a térségek besorolásánál az alkalmazási csoportot és hőmérsékleti osztályt is fel kell tüntetni. A fejezet elengedhetetlen tartozéka a robbanásveszélyes térségek határait egyértelműen jelölő térkép. E térképet naprakészen tartatni a felelős műszaki vezető kötelessége.

Az utasítás másik fejezete tételesen előírja, mely üzemrészekben, milyen védelmi módú, milyen készülékeket milyen gyakorisággal és mélységgel kell időszakos műszaki felülvizsgálatnak (lásd lentebb) alávetni. Végül az utasítás harmadik része tételesen felsorolja, mely feladatokért (karbantartás, felülvizsgálatok, RB-s nyilvántartás...) kik a felelősök.

Első műszaki felülvizsgálat

A robbanásveszélyes térségben üzemelő villamos gyártmányt addig nem szabad üzembe helyezni, míg át nem esett az ún. első műszaki felülvizsgálaton. Itt dől el, a műszer (RB-s szempontból) megfelelő-e, a telepítése szabályszerű-e.
A műszaki felülvizsgálatokat a szabvány - igen akkurátusan - három kategóriába sorolja, úgy mint: Szemrevételezéses, Közeli, Részletes. Ezekre védelmi módonként táblázatokat közöl, ami arra alkalmas, hogy itinerként szolgáljon a felülvizsgáló számára, de a korrekt vizsgálatnál a farzsebbe gyűrt táblázatnál többet ér a becsületes hozzáállás, szakmai gyakorlat.

A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely részletezi a vizsgálat lépéseit, és kijelenti, hogy a készülék üzembehelyezhető vagy nem. Középút nincs.
A vizsgálat lépéseit az RB-s műszaki vezető határozza meg, a vizsgálatot pedig kizárólag RB-s karbantartó végezheti. Szerencsés, ha nem a kivitelező szakembere végzi saját munkájának felülvizsgálatát...

Időszakos műszaki felülvizsgálat

Ha a készüléket üzembe helyezték, a környezeti feltételektől függő gyakorisággal, de legalább 3 évente meg kell győződni a készülék védelmének hatásosságáról.
A szabvány közöl egy iterációs módszert a helyes időintervallum megállapítására, de ez inkább azok számára alkalmas, akik még nem rendelkeznek tapasztalatokkal. A gyakorlattal rendelkező üzemviteli szakemberek az időtartamok és mélység vonatkozásában dönteni képesek.
Mivel az időszakos műszaki felülvizsgálat időigényes munka, sok pénzbe kerül. A túl gyakori vizsgálat felesleges kiadásokat jelent, a túl ritka pedig balesetveszélyt okoz. Az arany középút megtalálása nem könnyű, és ebben nem segít semmiféle távdiagnosztikai csodaszoftver sem.

Karbantartás

Ami még többe kerül mint az időszakos műszaki felülvizsgálat. Nyilvánvaló, hogy az időszakos műszaki felülvizsgálat előtt (akarom mondani, az élettartam alatt folyamatosan :-) célszerű a gyártmányokat karbantartani, hogy a vizsgán átmenjenek. Ha ugyanis nem megy át, tilos üzemeltetni!

Itt is hasonló a helyzet, mint az első vizsgálatnál: Ha a karbantartó cég szakembere végzi a felülvizsgálatot, nagyobb a valószínűsége a megfelelő minősítésnek. Ha külső felülvizsgáló végzi, a karbantartók - a nem megfelelő minősítést elkerülendő - a legkisebb gond esetén is alkatrészcserére kérnek engedélyt. Ez sokkal több pénzbe kerül, de a biztonság magasabb. Ismét az arany középút keresése a feladat.

RB-s nyilvántartás

Ez egy olyan papíralapú nyilvántartás, melynek részei a következők:

  • Naprakész lista az üzem területén üzembe helyezett összes, robbanásveszélyes térségben üzemelő villamos készülékről. A listában szerepeljen a megnevezés, típus, gyári szám, védelmi mód, telepítési hely neve, besorolása. Célszerű a lista elemeit egy strukturált sorszámozási rendszerbe foglalni, és ezt a sorszámot időtálló módon a gyártmányokon feltüntetni. A gyártmányok követését nagymértékben segíti ez a módszer.
  • Egyedi karton minden robbanásveszélyes térségben üzemelő villamos készülékről. A karton fejrészében szerepeljen az összes adattábla-adat, ez alatt pedig egy lista legyen, ami felsorolja a karton mellékletét képező összes műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv sorszámát, a kiállítás okát, idejét, és a kiállító nevét. Itt szerepel a kötelező felülvizsgálat gyakorisága is.
    A mellékletben pedig ott kell lenni az első műszaki felülvizsgálattól kezdve mindegyik jegyzőkönyvnek, a teljes élettartamra vonatkozóan.
  • Bizonylatok: Az RB-s nyilvántartásban kell tárolni minden, a védelemmel összefüggő bizonylatot (BKI, ATEX)
    Amint látható, az RB-s nyilvántartás az üzem biztonságának egyik alapnyilvántartása. Vezetése időigényes, de nagyban elősegíti az áttekintést. Ebből eredően az ellenőrző hatóságok(Energiafelügyelet, Bányakapitányság, stb...) is előszeretettel vizsgálják.

Mi a teendő akkor, ha egy műszaki felülvizsgálat "NEM MEGFELELŐ"-nek minősít egy készüléket, avagy egyszerűen elromlik, megsérül. Javítani kellene. Napirendünkön az MSZ EN 60079-19.

Javítható egyáltalán?

A készülék gépkönyvében a gyártó korlátozhatja a készülék javítását. Egy beöntött gyártmány (pl. Zener-gát) esetében akár mindennemű javítást is megtilthat. Lehet, hogy csak bizonyos részekhez nem szabad hozzányúlni, és az is lehetséges, hogy nincs ilyen kitétel. Jogilag csakis ezekben az esetekben javítható a berendezés. Még ekkor is előfordulhat, hogy a gyártó a javítást csakis saját szakembereinek engedélyezi. Érdemes ezeket az "apróságokat" átgondolni vásárlás előtt...

Robbanásvédettséget nem befolyásoló javítás

Az üzemeltetés során bekövetkezhet számtalan olyan meghibásodás, ami egyszerű rutinmunkával, eredeti pótalkatrész beépítésével orvosolható. Ilyen pl. egy gumigyűrű csere a tömszelencében, sorkapocs cseréje a tokozatban, stb. Ezt a javítást sem végezheti bárki. Nem elegendő, hogy a tényleges munkát végző személy rendelkezik "Robbanásvédett készülék karbantartója" vizsgával, olyan cégnél is kell dolgoznia, mely rendelkezik ISO 9000 minőségbiztosítási rendszerrel, és dolgozóit bizonylatoltan, folyamatosan oktatja, vizsgáztatja a robbanásvédelem témakörében. Ez - a műszaki felülvizsgálat végzéséhez képest - többlet követelmény! A javításról részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az "RB-s nyilvántartásban" a készülék mappájában el kell helyezni. A javított készülék üzembehelyezését az előző rész szerinti műszaki felülvizsgálatnak kell megelőznie. Egy javítás tehát kettő jegyzőkönyvet jelent!

Robbanásvédettséget befolyásoló javítás

Ha a gyártmány oly módon sérült hogy egyszerű műveletekkel, eredeti pótalkatrész beépítésével nem javítható, (pl. megrepedt egy nyomásálló tokozat) a javítás sokkal macerásabb. Ennek oka az, hogy egy "mezei" műszaki felülvizsgálat már nem képes eldönteni, vajon az a tokozat ismét rendelkezik-e a szükséges szilárdsággal, méretpontossággal, egyéb műszaki paraméterekkel. Ebben az esetben a javítást az előző bekezdésben körülírt cég elvégezheti ugyan, de a gyártmányt az adattábláján javítottként meg kell jelölni a baloldali (R=repaired) jelek egyikével.
repaired

A felső ikont akkor kell használni, ha a javított gyártmány teljesen megegyezik az eredetivel, az alsót akkor, ha nem. (Elég ostoba jelek, egyáltalán nem kifejezőek. Én úgy memorizáltam, hogy az alsó nem megnyugtatóan stabil, bármikor felbillenhet...) Ezután a gyártmányt újra tanúsíttatni kell egy akkreditált vizsgálóállomással (BKI).

A tanúsítást megkönnyíti az eredeti tanúsítvány megléte. Ez nem is olcsó (legalább 300.000 ft), nem is gyors, lehet hogy érdemesebb újat venni. Az az igazság, hogy a vizsgáló állomás helyzete sem könnyű: Egy repedt, majd meghegesztett nyomásálló tokozatról megmondani hogy jó e? Lehet röntgenezni, lehet robbantani, nem egyszerű feladat. Ne engedjük ellangyosodni! A minél olcsóbb üzemvitel szándéka néhány vállalatvezetőt arra ösztönöz, hogy ilyen "bürokratikus rb-s izékkel" ne foglalkozzon. Ebbe ne törődjünk bele! Nem csak azért, mert egy robbanás iszonyatos következményekkel járhat, hanem azért is, mert ha fellazul a fegyelem, munkánk leértékelődik és végül nem lesz szükség szakemberre (ránk) sem! Gondolkodjunk, és ne hagyjuk hogy csak papíron legyen korrekt cégünknél az RB-s üzemvitel!