A Rosetta űrszonda a leszálló egység célba juttatása után továbbra is az  67P üstökös körül kering. Spektrométerével sikerült mintát vennie az égitestről távozó gézfelhőből, ami szokatlan eredményeket hozott.

water

A gázban talált nehézvíz aránya nem egyezik a földiével, ez az arány olyan jellemző, ami nem könnyen módosul. A nehézvíz eddigi talán legnagyobb arányát mérték az üstökösön. Háromszor akkora, mint a földön található nehézvízé.

Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ilyen típusú üstökös nem hozhatott vizet a földre. Valószínűbbnek tartják, hogy a vizet a Földbe csapódó aszteroidáknak köszönhetjük. De nem vonhatjuk le még a végső következtetést, hiszen az üstökösről vett talajminták megérkezése átírhat mindent.