Az S88.01 szabvány - sorozatunk 1. részében bemutatott - három alapvető modelljének alkalmazásával egyértelműen és jól követhetően definiálhatjuk a szakaszos gyártási illetve irányítási problémát. A következőkben az egyes termékek gyártására vonatkozó információkat hordozó receptúra modellt és a szakaszos gyártáshoz szükséges irányítási tevékenységeket illetve ezek hierarchikus struktúráját mutatjuk be. A receptúra modell: A korábbiakban már megfogalmaztuk, hogy technológiai berendezések leírásának és az egyes termékek gyártására vonatkozó információk megadásának szétválasztásával, a szakaszos gyártórendszer irányítása egyszerűsíthető, rugalmassága növelhető. A szakaszos gyártás során az egyes konkrét termékek előállítására vonatkozó információkat az úgynevezett receptúrákban tároljuk. A tényleges gyártás ezen receptúrák "végrehajtását" fogja jelenteni. A szabvány négyszintű receptúra modellt (1. ábra) definiál a különböző termelési szinteken szükséges, eltérő részletességű leíráshoz. Természetesen a szabvány filozófiájának megfelelően, az itt bemutatottaktól eltérő típusú receptúrák is alkalmazhatók.

letra

 • Az általános receptúra a termék előállításához szükséges nyersanyagokat, mennyiségeiket és a szükséges technológiát tartalmazza, berendezés független és a technológiai követelményeket több gyártóhelyre rögzíti. A vállalati szintű tervezési és beruházási döntések alapjául szolgál. Egy termék változathoz vállalatonként egy általános receptúra tartozik.
 • Az üzemi receptúra a konkrét üzemre jellemző helyi sajátosságok, pl. helyi nyersanyagok, nyelv, előírások figyelembevételével készül és az üzemi szintű tervezési és ütemezési feladatok megoldásánál van szerepe. Leképezheti a teljes általános receptúrát vagy annak egy adott üzemben megvalósítható részét.
 • A mester receptúra az üzemi receptúra egy konkrét technológiai cellában megvalósítható részét fedi le, annak sajátosságaihoz igazodva tartalmazza a gyártáshoz szükséges információkat. A paraméterek lehetnek fix vagy számított értékek is.
 • Az irányító receptúra az irányító rendszer által ténylegesen használt receptúra. Egy konkét sarzs gyártására vonatkozik. Tulajdonképpen a mester receptúra másolata, aktualizálva az adott sarzsra vonatkozó konkrét berendezés, paraméter, stb. információkkal. A gyártás során akár a berendezések, akár a paraméterek, akár az eljárás szempontjából módosulhat.

A receptúrák részei:

 • A receptúra fejléc a szükséges azonosító és adminisztrációs információkat tartalmazza.
 • A receptúra eljárás rögzíti a technológiai folyamat végrehajtásának menetét (mit, mikor, milyen sorrendben). Az általános és üzemi receptúra eljárások a technológiai folyamat modellre épülnek, a mester és irányító receptúra eljárások pedig az eljárás vezérlési modell szintjeit használják.
 • A paraméterjegyzék a szükséges technológiai bemenetek és technológiai paraméterek értékeit adja meg.
 • A berendezés követelmények határozzák meg a felhasználható berendezések körét.
 • Az egyéb információk pedig másutt nem definiált előírásokat, pl. csomagolási, biztonságtechnikai adatokat tartalmaznak.

A szakaszos technológiák irányítása: A szakaszos technológiák irányítási feladatait három alapvető csoportba sorolhatjuk:

 • Alapszintű irányítás - Célja a technológiai berendezés és a folyamat előírt állapotának beállítása és fenntartása. Jellegében azonos a folyamatos technológiák irányításával. Ide tartozik pl. a szabályozás, reteszelés, diszkrét és sorrendi vezérlés és a kivételes helyzetek kezelése. Az eljárás vezérlés, koordináló irányítás vagy operátori parancsok indíthatják, módosíthatják illetve leállíthatják a működését.
 • Eljárás vezérlés - A szakaszos technológiákra jellemző irányítási feladat típus. Célja a berendezéseken végzett beavatkozásoknak a receptúrában előírt sorrendben való végrehajtása. Felépítése az eljárás vezérlési modellnek megfelelő hierarchikus struktúra.
 • Koordináló irányítás - Feladata a megfelelő eljárás vezérlési elemek végrehajtásának illetve az egyes technológiai berendezések felhasználásának indítása, leállítása és módosítása. Ide tartozik pl. a berendezések sarzsokhoz rendelése, a közös erőforrások használatának koordinálása és a végrehajtandó eljárás elemek kijelölése.

A fizikai modell bármely berendezés eleméhez tartozhat alapszintű irányítás, eljárás vezérlés (kivéve az irányító modulokat) és koordináló irányítási feladat. A szabvány az irányítási feladat típusokon túl részletesen foglalkozik az egyes berendezések illetve eljáráselemek állapotával és az állapotátmenetek végrehajtását befolyásoló üzemmódokkal. A berendezés elemek lehetséges üzemmódjai a kézi és automatikus működés, míg az eljárás elemek esetében ez a félautomatikus üzemmóddal bővül. Természetesen az berendezés és az eljárás modell bármely szintjéhez külön üzemmódok illetve állapotok rendelhetők. A következő ábrán az eljárás vezérlés állapot-átmeneti diagramját mutatjuk be. Az előzőek szerint ez az állapot-átmeneti diagram tehát az eljárás, a technológiai egység eljárás, a művelet és a fázis szintjén egyaránt érvényes. menet
A szakaszos rendszereknél előforduló legfontosabb irányítási tevékenységek a receptúra kezelés, a termelés tervezés és ütemezés, a termelési információ kezelése, a technológiai folyamat vezetése, a technológiai egység felügyelet és a technológiai folyamat irányítása. Ezeknek a tevékenységeknek a kapcsolódását és a köztük fennálló információs kapcsolatokat mutatjuk be a 3. ábrán: nagy Végezetül fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy az S88.01 szabvány nyilvánvalóan a szakaszos technológiák automatizálásának támogatására született, az ajánlások minden további nélkül érvényesek a kézi és a részben vagy a teljesen automatizált rendszerek esetében is, és kielégítik a folyamatos technológiák irányításának igényeit is.